Cita

Debaixo do humorismo hai

sempre unha grande door;

por iso no ceo non hai

humoristas.

Mark Twain